QIK 3E-7EH
er bommer som er beregnet for 100 % drift.
Denne kan fås med sperrebredde fra til 2,5 meter til 5,8 meter. Hus/bom i aluminium. Kan fås med stort utvalg av tilbehør, for eksempel radiofjernåpnere, GSM-åpnere, nøkkelbryter, fotoceller, induktive sløyfer, lamper og så videre.