Løsninger for deg
  • Skreddersydde Push to Talk løsninger og produkter innen kommunikasjon og alarmering til ditt behov.

  • Våre løsninger gir mulighet til å delta og å lytte til kommunikasjon, motta alarmer, snakke i alle retninger internt i en organisasjon eller med utvalgte samarbeidspartnere.

  • Enkle administrasjonsverktøy for å sette grupper og brukere i kontakt med hverandre

  • God support og oppfølging.

 

Fordeler
  • Løsningene tilpasses dine behov og er kostnadseffektive.Ift. ansatte, butikker og sikkerhetshendelser. 

  • Har ingen distanse begrensing.

  • Benytter 3G, 4G og Wi-Fi

Referanser